پریا قنواتی

پریا قنواتی

    پریا قنواتی گوینده و دوبلور خردسال می باشد. تعداد گویندگان خردسال در این حرفه بسیار نادر است٬ به همین جهت در بسیاری از پروژه ها از قابلیت برخی از گویندگان بزرگسال با صداسازی صدای خردسالان ٬ استفاده می شود٬ که این شیوه نقاط ضعف خاص خود را دارد. اما پریا قنواتی با توجه به سن کم و با داشتن صدا و بیان خوب و همچنین استعداد بازیگری، در این عرصه وارد شده است و اکنون از گویندگان موفق خردسال در کشور است.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان