فیلم و تیزر

گروه هنری پادان در زمینه ی ساخت تیزر تبلیغاتی، مستند صنعتی، فیلمبرداری همایش، فیلم تبلیغاتی برای شبکه های اجتماعی تخصص دارد.
تعرفه های فیلم تبلیغاتی در پادان به علت نبود واسطه ها، واقعی ست. پادان در فیلمبرداری از همایش ها در سطوح مختلف تخصص دارد. گزارش آگهی نیز با دسترسی به بهترین امکانات از سوی پادان انجام میشود.
فیلم صنعتی یا مستند صنعتی ژانر فاخری از فیلمسازی ست که در نمونه کارهای پادان بخشی از فیلم های صنعتی تولید شده با امکانات به روز دنیا را میتوانید مشاهد کنید.