مجله پادان

در مجله پادان مطالبی در خصوص دستاوردهای نوین هنر و تبلیغات، دوبلاژ و گویندگی، فیلم و تیزر و همچنین بخشی از فعالیت های گروه هنری پادان برای شما به رشته تحریر درآمده است.