سالار مام قادری

سالار مام قادری

  سالار مام قادری گوینده دو زبانه فارسی و کردی می باشد. ایشان از گویندگان سرشناس شبکه های کردی هستند.

  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  افزودن لیست جدید
  حذف