سالار مام قادری

سالار مام قادری

    سالار مام قادری گوینده دو زبانه فارسی و کردی می باشد. ایشان از گویندگان سرشناس شبکه های کردی هستند.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان