اعظم حبیبی

صفحه اصلی | ثبت درخواست گوینده | همه گویندگان
اعظم حبیبی

    اعظم حبیبی ازگویندگان جوان و خوشنام رادیو می باشند. از ایشان کتب صوتی و نریشن های زیادی شنیده شده است. گروه هنری پادان افتخار همکاری با ایشان را دارد.