اعظم حبیبی

اعظم حبیبی

  اعظم حبیبی ازگویندگان جوان و خوشنام رادیو می باشند. از ایشان کتب صوتی و نریشن های زیادی شنیده شده است. گروه هنری پادان افتخار همکاری با ایشان را دارد.

  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  افزودن لیست جدید
  حذف