اعظم حبیبی

اعظم حبیبی

    اعظم حبیبی ازگویندگان جوان و خوشنام رادیو می باشند. از ایشان کتب صوتی و نریشن های زیادی شنیده شده است. گروه هنری پادان افتخار همکاری با ایشان را دارد.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان