موشن گرافیک سفارت ترکیه

این موشن گرافیک برای بنیاد یونس اِمره به زبان های مختلف ساخته شده است. پادان پیشرو در ساخت موشن گرافیک