موشن گرافیک آزادسازی خرمشهر ساخته شده در گروه هنری پادان. ساخت موشن گرافیک در تمامی زمینه‌ها از جمله زمینه‌های فعالیت گروه هنری پادان است.