موشن گرافیک اپلیکیشن خرید آنلاین شاپر ساخته شده برای آموزش فروشندگان. این انیمیشن برای آموزش صاحبان فروشگاه جهت استفاده از اپلیکیشن شاپر ساخته شده است.