مهدی سلطانی بازیگر و گوینده ایرانی در حال ضبط کتاب صوتی که در آذر ماه ۱۴۰۲ صورت گرفت.