دکلمه مرا ببخش کیکاووس یاکیده

دکلمه شعر مرا ببخش از کتاب سایه در میان دری نیمه گشوده سروده کیکاووس یاکیده با صدای خود ایشان. ضبط و تصویر برداری این مجموعه در استودیو پادان انجام شده است.