دکلمه‌ای از کتاب سایه در میان دری نیمه گشوده، نوشته کیکاووس یاکیده با صدای خودش در استودیو پادان