مسابقه غذاهای خوب در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد و تیزر تبلیغاتی تلویزیونی این مسابقه را گروه هنری پادان ساخته است. سیاست کاری پادان بر آن است که از تعرفه های نجومی ساخت تیزر تبلیغاتی دور بماند.