تیتراژ برنامه تلویزیونی نگاهی نو با موضوع جوانان و برنامه ریزی اجتماعی که در گروه هنری پادان ساخته شده است.
پادان همکاری بلند مدتی با برنامه نگاه نو صدا و سیما و تیتراژ برنامه تلویزیونی در مرکز اصفهان داشته است. این برنامه از صدا و سیمای مرکز اصفهان پخش شد.