انیمیشن پر طرفدار طنز هلل یوس، تولید گروه هنری پادان. این قسمت انیمیشن تبلیغ دوم فیلم گشت ۲ است با حضور حمید فرخ نژاد.