برنامه تلویزیونی روز خدا شامل آیات و احادیث که در گروه هنری پادان ساخته شده است.

ساخت برنامه تلویزیونی از سال های دور توسط گروه پادان انجام شده است. پادان افتخار دارد که تا کنون در بیش از پانصد برنامه تلویزیونی مشارکت داشته باشد.