انیمیشن طنز هلل یوس با محوریت کاراکترهای جنوبی که به صورت سریال در گروه هنری پادان تولید می شوند. این قسمت شوخی با برنامه ماه عسل بود که مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفت.