انیمیشن ایران استخدام یک انیمیشن تبلیغاتی کات آوت است که با تکنیک های انیمیشن دو بعدی ساخته شده است. این انیمیشن ۴ کارکتر دارد که در پادان انیمیشن طراحی شده اند. این تیزر به سفارش سایت ایران استخدام ساخته شده است.