همکاری گروه هنری پادان با شرکت کار و اندیشه بین‌الملل.