میشا گیسو

میشا گیسو

    میشا گیسو با نام کامل میشا گیسو احمدی گوینده و خبرنگار ایرانی فرانسوی است. ایشان هم در زمینه گویندگی فرانسه و هم گویندگی انگلیسی فعالیت دارند. گیسو احمدی از خبرنگاران مشهور شبکه پرس می باشد و مصاحبه های اختصاصی بسیاری با افراد مهم جهان انجام داده است که از این میان می توان به مصاحبه اختصاصی او با خاویر سولانا اشاره کرد.

    ثبت سفارش با این گوینده
    ثبت درخواست
    مقایسه با دیگر گویندگان