محمد صراف

صفحه اصلی | ثبت درخواست گوینده | همه گویندگان
محمد صراف

    محمد صراف دوبلور و گوینده می‌باشد. وی مسلط به زبان عربی است و سابقه دوبله چندین فیلم و گویندگی تیزرهای تبلیغاتی به زبان عربی را دارد.

    گوینده عربی

    محمد صراف از معدود گویندگان عربی در ایران می باشد. دوبله عربی ٬ گویندگی تیزر تبلیغاتی و نریشن عربی از فعالیت های ایشان می باشد.