سپهر اسپید

سپهر اسپید

  سپهر اسپید گوینده زبان چینی می باشد. ایشان دانشجوی دکترا در کشور چین هستند.

  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  افزودن لیست جدید
  حذف