احمد نخستین

احمد نخستین

  دکتر احمد نخستین گوینده فرانسوی مشهور می باشد. ایشان از کارشناسان مهم برنامه های تلویزیونی فرانسوی زبان هستند. احمد نخستین متولد ۱۳۵۰ می باشد ایشان تحصیلات تکمیلی خود را در رشته حقوق در دانشگاه لیون ۳ فرانسه  گذرانده اند.

  سوابق کاری دکتر احمد نخستین

  • مترجم، ویراستار و گوینده زبان فرانسه
  • مترجم همزمان کنفرانس های بین المللی زبان فرانسه
  • مجری برنامه های خبری و زنده رادیو و تلویزیون به زبان فرانسه
  •  گویندگی برنامه های مختلف رادیو و تلویزیون به زبان فرانسه
  •  تدریس ترجمه شفاهی(پیاپی و همزمان)
  • مجری و مترجم شبکه Press TV
  ثبت سفارش با این گوینده
  ثبت درخواست
  مقایسه با دیگر گویندگان
  گالری