در این قسمت شما میتوانید تا سه گوینده را برای مقایسه انتخاب و نمونه‌های صدای آنها را در یک صفحه پِلی کرده و مقایسه کنید. مقایسه گویندگان امکان جدیدی است که توسط تیم IT پادان برای اولین بار طراحی و برنامه‌نویسی شده است. این سیستم به شما امکان میدهد که صداهای تفکیک شده گویندگان، صداپیشگان و دوبلورها را در زمینه های مختلف در یک پلی لیست با هم مقایسه کنید.

افزودن گوینده جدید
حذف

لطفا دست کم دو گوینده را برای مقایسه انتخاب کنید.