گویندگی سحر قریشی در انیمیشن هلل یوس

گویندگی سحر قریشی در یکی از قسمت های انیمیشن هلل یوس که مراحل ضبط در استودیو پادان انجام شد.