گویندگی حمید فرخ نژاد در یک برنامه صوتی طنز که ضبط صدای ایشان در استودیو پادان صورت گرفت.