از اینستاگرام پادان دیدن کنید Padan's Instagram

این فیلم در تابستان سال ۱۳۹۷ توسط پادان فیلم، به سفارش شرکت دولتی الکتروترم هندوستان ساخته شده است. فرمت ۴k و با دوربین ۳۵mm فیلمبرداری شد. لازم به ذکر است که این فیلم بخش هایی از پشت صحنه فیلم مذکور می باشد.

وله فیلم اصلی را از اینجا ببینید