لوگو موشن یوکب که توسط گروه هنری پادان طراحی شده است. یوكب اولین اپليكیشن بومی درخواست تاكسی در اهواز است.