لوگو موشن واحد انیمیشن گروه هنری پادان که توسط این تیم ساخته شده.