لوگو موشن مجموعه غذای ایرانیان که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است.