لوگو موشن طیبات که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است. فروشگاه طیبات تولید و توزیع محصولات طیب و سالم می‌باشد.