لوگو موشن شرکت زرنخ که توسط گروه هنری پادان طراحی شده است. گروه صنعتی تهران (شامل تهران زرنخ، تهران تکنخ، تکرنگ نخ) در سال ۱۳۶۹ در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس شد.