لوگو موشن سمینار علمی دانش‌آموزی دانش که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است.