لوگو موشن خدمات پادان توسط تیم انیمیشن و موشن‌گرافیک پادان ساخته شده است.