فیلم صنعتی شرکت الکتروترم هندوستان

این فیلم در تابستان سال ۱۳۹۷ توسط پادان فیلم، در شاهرود به سفارش شرکت دولتی الکتروترم هندوستان ساخته شده است. این فیلم صنعتی با فرمت ۴k و با دوربین ۳۵mm فیلمبرداری شد. لازم به ذکر است که این ویدئو، وله ای ۴ دقیقه ای ست از فیلم اصلی که حدودا یک ساعت می باشد. این وله در کشور هند تدوین شده است.