ضبط تیزر تبلیغاتی که با گویندگی بهمن هاشمی در استودیو پادان انجام شد.