ضبط تیزر توسط بهمن هاشمی

ضبط تیزر تبلیغاتی که با گویندگی بهمن هاشمی در استودیو پادان انجام شد.