دکلمه پیراهنی بر بند رخت کیکاووس یاکیده

دکلمه شعر پیراهنی بر بند رخت از مجموعه سایه در میان دری نیمه گشوده از کیکاووس یاکیده در استودیو پادان. این مجموعه سروده ی کیکاووس یاکیده است.