دکلمه «ایوان قدیمی» که با صدای استاد نصرالله مدقالچی در استودیو پادان ضبط شد.