دوبلاژ تیزر تبلیغاتی در استودیو پادان

دوبلاژ تیزر تبلیغاتی لایف استایل در استودیو پادان توسط مهدی بقاییان.

تیزر های تبلیغاتی غالبا بدون صدا ضبط میشوند چرا که افرادی که در تیزر بازی میکنند عموما صدای رسایی ندارند. این کار بعد از تدوین تیزر در استودیو توسط صداپیشگان ضبط میگردد.