تیزر نشر گلباز یک تیزر تبلیغاتی کنکوری ست که در پادان انیمیشن ساخته شده است. این تیزر در بخش هایی با مدل سازی پک انتشارات گلباز به روش ۳D تلفیقی ست از انیمیشن دو بعدی موشن گرافیک و انیمیشن ساده ۳D و همچنین قراردادن تصاویر رئال در بخش هایی از تیزر