تیزر مجتمع مسکونی تجاری سی‌شاین که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است. مجتمع مسکونی و تجاری آرمانی سی‌شاین در منطقه آزاد انزلی، بر جاده حسن رود به زیباکنار و در ۷۰۰ متری دریا واقع شده است. این مجتمع بیست دقیقه تا رشت، بیست دقیقه تا انزلی و چهار ساعت تا تهران فاصله دارد.