گروه هنری پادان، پیشرو در ساخت تیزر های تبلیغاتی و موشن گرافیک

تیزر فوق تیزر بانک مسکن برای معرفی خدمات الکترونیک می باشد که تلفیقی از تصاویر رئال و واقعیت افزوده است.