تیزر تبلیغاتی گروه علمی پژوهشی بیونا که توسط واحد انیمیشن و موشن‌گرافیک پادان ساخته شده است.