تیزر تبلیغاتی مجتمع فرش زندیه که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است. مجتمع فرش زندیه بزرگ‌ترین مرکز فرش جنوب کشور است.