تیزر تبلیغاتی سن ایچ تلفیقی از تیزر رئال و انیمیشن سه بعدی ساخته شده برای آبمیوه سان ایچاین

این تیزر تبلیغاتی ساخته شده با متود ترکیبی رئال و انیمیشن ۳D و جلوه های ویژه. آبمیوه سن ایچ این تیزر را سفارش داده است. همچنین میتوانید در بخش نمونه تیزر و فیلم های پادان نمونه کارهای مورد نظر خود را مشاهده کنید.