تیزر صندوق فروشگاهی تکنما که به صورت ۳D انیمیشن ساخته شده است. این صندوق های فروشگاهی ابتدا به صورت دقیق توسط تیم انیمیشن پادان مدلسازی شدند و پس از ایده پردازی و ساخت استوری بورد، تیزر تولید گردید.