تیزر انیمیشن ۳D پوزبانک تکنما

تیزر صندوق فروشگاهی تکنما که به صورت ۳D انیمیشن ساخته شده است. این صندوق های فروشگاهی ابتدا به صورت دقیق توسط تیم انیمیشن پادان مدلسازی شدند و پس از ایده پردازی و ساخت استوری بورد، تیزر تولید گردید.