تیزر آزمون استخدام بخش خصوصی

تیزر موشن گرافیک آزمون استخدامی بخش خصوصی. این تیزر به سفارش ستاد رونق تولید در موسسه فرهنگی هنری پادان، بخش انیمیشن تولید شده است.