برشی از مستند گروه صنعتی سدید که توسط گروه هنری پادان ساخته شده است. گویندگی این مستند را علیرضا جهادی انجام داده است. این کارخانه در اسفند ماه ۱۳۴۲ تحت عنوان کارخانه ماشین‌سازی فتحی و پسران تاسیس و در تاریخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۴ به شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی عام) تبدیل گردید.