برشی از مستند جام طلایی حسنلو که صداگذاری آن در استودیو پادان و همچنین انیمیشن و تدوین آن نیز در واحدهای فیلم و انیمیشن پادان صورت پذیرفت. راوی این مستند جواد خیابانی است.