انیمیشن ۳D مدل سازی شده کارخانه فولاد

مدلسازی سه بعدی روشی کارامد در انیمیشن، برای نمایش جزئیاتی ست که در واقعیت قابل فیلمبرداری نیست. این روش از تخصص های پادان انیمیشن است.