آیدا اعتمادی

آیدا اعتمادی عضو هیئت مدیره مسئول CRM موسسه فرهنگی هنری پادان

عضو هیئت مدیره مسئول CRM موسسه فرهنگی هنری پادان
متولد ۱۳۶۵

 • دکتری روانشناسی صنعتی سازمانی از دانشگاه علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی از دانشگاه شیراز
 • کارشناسی روانشناسی صنعتی سازمانی از دانشگاه شهید چمران

سوابق تدریس

 • استاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • مدرس مجتمع آموزش فنون شرکت نفت
 • مدرس بانک پارسیان مرکزی تهران
 • مدرس مجتمع آموزشی پتروشیمی ماهشهر
 • مدرس آموزشکده ملی حفاری
 • مدرس دانشکده آب و برق

سوابق فرهنگی هنری

 • شرکت در تله فیلم سحر
 • مشاور آسیب شناسی اجتماعی در فیلم سحر
 • شرکت در فیلم مستند روزهای سفید
 • صداپیشگی در فیلم مستند روزهای سفید
 • بازی در فیلم کمند
 • بازی در تئاتر بن بست سفارت
 • مشاور تئاتر شنل قرمزی
 • بازی در تئاتر همسران
 • بازی در تئاتر قاتل ها هم دل دارند
 • بازی در تئاتر مسجد
 • مجری در برگزاری مسابقات استانی رباتیک

تالیفات

 • The effect of job security on the safety- performance regarding the moderating role of safety climate International journal of current life sceinces
 • تالیف مقاله اثر جو ایمنی و صفت شخصیتی وجدانی بودن بر عملکرد ایمنی با میانجی گری انگیزش ایمنی مجله علمی پژوهشی روشها و مدلهای روانشناختی
 • تالیف مقاله نقش گردشگری در توسعه پایدار اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار
 • تالیف مقاله مقایسه فرسودگی شغلی و رضایت زناشویی در کارکنان شیفت کار و روزکار ثابت شرکت صنایع فولاد در دومین همایش ملی روانشناسی خانواده
 • -تالیف مقاله رابطه آموزش دانشگاهی با پرورش رفتارهای شهروند حرفه ای از دیدگاه دانشجویان همایش ملی;رویکردها ،چالشها وراهبردهای برنامه درسی تربیت شهروندی

فعالیت ها

 • مشاور ارشد روانشناسی تبلیغات شرکت نفت
 • کارشناس برتر مجله روانشناسی ایران به عنوان مشاور بازاریابی
 • کارشناس برنامه رادیویی صدای شهر از شبکه جوان